Política

Política del lloc

Política del lloc

Aquest lloc web està fundat sobre la filosofia del Grup Nikken de "Contribuir a la societat mitjançant una feina de valor, encoratjant la gent i fent avançar la companyia" i funciona com a mitjà per proveir la informació i comunicacions de Nikken Sekkei seguint aquests Termes de servei. Es considera que tots els usuaris d'aquest LLoc accepten la política del LLoc quan accedeixen al mateix i l'utilitzen.
La Política del lloc pot estar subjecta a canvis sense previ avís. Tots els canvis fets a la Política del lloc s'anunciaran al Lloc. Es considerarà que el usuaris que accedeixin al Lloc després que els canvis hagin estat presentants estan d'acord amb els nous Termes de servei.

 • (1) Els drets d'autor de tota la informació publicada al Lloc pertanyen al Grup Nikken, l'autor original o d'altres persones autoritzades. No es pot reproduir, copiar, modificar, adaptar o distribuir cap part d'aquesta pàgina web o qualsevol dels seus continguts sense el consentiment explícit de la Companyia. A més a més, queda estrictament prohibit l'ús, la descàrrega, còpia i distribució del logotip de la companyia.
 • (2) Estem fortament compromesos amb la seguretat del Lloc peró no podem garantir que s'eliminin els errors, la falsificació o modificació del contingut d'una tercera part. A més a més, tota la informació publicada serà vàlida només al moment de la seva publicació, i amb el pas del temps la informació publicada i la situació real poden diferir. La Companyia no es farà responsable de qualsevol pèrdua derivada de l'ús d'aquest Lloc o de la informació continguda en aquest Lloc.
 • (3) Estan prohibits els enllaços que continguien el següent contingut.
  • Enllaços que tinguin continguts que infringeixin la llei o atemptin contra la decència pública o cap la possibilitat que ho facin. Enllaços que tinguin continguts que infringeixin la llei o atemptin contra la decència pública o cap la possibilitat que ho facin. Enllaços que tinguin continguts que infringeixin la llei o atemptin contra la decència pública o cap la possibilitat que ho facin.
  • Enllaços que utilitzin funcions d'enmarcat que amaguin l'orígen del contingut d'aquest Lloc i enllaços que infringeixin els drets d'autor de la Companyia.
  • Enllaços de pàgines web que difamin la Companyia o els serveis de la Companyia o incitin a una pèrdua de confiança.
  • Enllaços amb finalitats comercials (enllaços afegits amb la finalitat de guanyar un benefici).

La Companyia s'eximeix de tota responsabilitat per qualsevol dany d'una tercera part pel motiu que sigui derivat de la informació vincul·lada a aquest Lloc.
Quan sigui redirigit a aquest lloc ha d'assegurar-se que no es causa cap dany a la companyia mitjançant reclamacions o queixes de qualsevol tercera part. Si la Companyia sol·licita la eliminació d'un enllaç a aquest lloc, l'enllaç haurà d'eliminar-se immediatament per la raó que sigui.

La Companyia no assumeix cap responsabilitat per llocs de terceres parts vinculats a aquest Lloc o al seu contingut.

Tractament de la informació personal

Nikken Sekkei respecta la informació personal, i n'és conscient de la necessitat d'emmagatzermar-la i gestionar-la de forma adient. La informació personal es protegeeix en consonància amb la política següent;

 • (1) La informació personal serà adquirida d'una forma adient.
 • (2) Tota la informació personal facilitada per una persona serà tractada dins l'àmbit de la finalitat d'ús identificada amb la persona en qüestió.
 • (3) La Companyia no facilitarà informació personal a terceras parts excepte en el casos següents;
  • s'obtè el consentiment de la persona
  • la provisió d'informació està basada en la llei
 • (4) La integritat de la informació personal es manté i gestiona de forma segura.managed.
 • (5) La Companyia està obligada a complir amb totes les lleis i legislacions que regeixin el tractament de la informació personal. La Companyia manté un sistema intern de protecció de la informació personal que es revisa i s'actualitza de manera periòdica.

Tractament de la informació sobre selecció de personal

Política de tractament de la informació

Amb la finalitat de protegir adientment la informació personal rebuda durant el procés de selecció de personal, a més d'adherir-se a totes les lleis i normatives que regeixen la protecció de la informació, el Grup Nikken manté un sistema intern de protecció de la informació personal que s'actualitza contínuament.

Definició d'informació personal

La informació personal es defineix com a la informació relacionada directament amb una persona que permet identificar-la, com ara el nom, la data de naixement, l'adreça, el número de telèfon i l'adreça de correu electrònic, etc. (inclou qualsevol informació sobre la que no es pot identificar la persona basant-se en aquesta informació únicament, sinò comparant-la amb d'altra informació).

Recollida d'informació personal i finalitat d'ús

 • (1) El Grup Nikken només utilitzarà la informació personal adquirida per als propòsits següents. La informació només serà recollida d'una persona o amb el consentiment de la persona mitjançant mètodes legals i justos.
  • Per a la notificació o enregistrament a seminaris
  • Per a la notificació d'informació de la companyia
  • Per a la notificació de selecció de personal
  • Per enregistrar l'interès en un lloc de treball
  • Per a la selecció de personal
  • Per confirmar les habilitats i l'experiència per tal de determinar la competència per a un lloc de feina
  • Per al processament administratiu com ara les dades de contacte per a la selecció de personal.
  • Per a la notificació de cerimònies per a empleats potencials, revisions mèdiques i esdeveniments, etc.
  • Per a la gestió de la força de treball després de la contractació
 • (2) Quan el Grup Nikken estigui utilitzant informació personal amb finalitats de selecció i la persona en qüestió notifica que retira la sol·licitud, l'ús de la informació personal també cessarà a partir d'aquest moment.

Tractament de la informació personal

El Grup Nikken tractarà la informació personal mitjançant un sistema de gestió intern totalment equipat i administrat per personal qualificat per garantir que la informació personal recollida no es perd, destrueix, falsifica, fuga o s'accedeix a ella ilegalment.

Provisió d'informació personal a una tercera part

El Grup Nikken no proveirà informació personal a terceres parts que no siguin empreses de selecció sense el consentiment de la persona en qüestió a menys que li ho exigeixi la llei.

Gestió de la contractació

El Grup Nikken s'assegurarà que les empreses emprades per les activitats de selecció de personal que processin informació personal, enviïn documents o correus electrònics als sol·licitants o duguin a terme questionaris coneguin i compleixin íntegrament les polítiques de la Companyia.

Comptes oficials de Nikken Sekkei

A continuació es presenten els comptes oficials de Nikken Sekkei;

JPàgina web nipona
http://www.nikken.jp/ja/
http://www.nikken.co.jp/ja/
Pàgina web anglesa
http://www.nikken.jp/en/
http://www.nikken.co.jp/en/
Pàgina web xinesa
http://www.nikken.jp/cn/
http://www.nikken.co.jp/cn/
Lloc Web en Espanyol
http://www.nikken.jp/es/
http://www.nikken.co.jp/es/
Lloc Web en Català
http://www.nikken.jp/ca/
http://www.nikken.co.jp/ca/

Política de privacitat

En quant a la informació personal que se'ns facilita mitjançant les nostres publicacions, Internet, etc., NIKKEN SEKKEI Ltd. S'esforçarà al màxim per actualitzar la recopilació, l'ús i el control de seguretat apropiats mitjançant el compliment de les lleis i normatives relaciones que pertanyin a la protecció de la informació personal.

Hem establert estàndards sobre informació personal, i tots els nostres treballadors (directors, treballadors a temps complert, treballadors a temps parcial, col·laboradors externs) compliran els mateixos. També estaran obligats a complir amb les normatives pertanyents al maneig d'informació personal inclús quan externalitzi les seves operacions a terceres parts (p. ex. clients).

Hem anomenat una persona a càrrec de la informació personal per actualitzar un sistema de control de seguretat que demostri ésser efectiu en quant al maneig de l'esmentada informació.

S'aclarirà l'objectiu de la utilització referent a la recopilació i l'ús de la informació personal. A més a més, l'ús de la mateixa es farà correctament dins l'àmbit adequat.

Nos es difondrà ni proveirà informació personal a una tercera part a menys que així ho exigeixi la llei per motius justificables.

Es prendran les mesures adients per tal d'evitar l'accés no autoritzat, la pèrdua, destrucció, falsificació, fuga, etc. d'informació personal.

Si una persona que ha facilitat la seva informació personal desitja difondre, corretgir, esborrar, o detindre l'ús de la mateixa, tractarem amb rapidesa tal petició després de donar les passes necessàries com ara comprovar la seva identitat, a menys que la llei convingui el contrari.

Els detalls que hem establert segons l'esmentat anteriorment seran informats als nostres treballadors mentre que alhora ens esforçarem per revisar-los i millorar-los periòdicament.